Čo Znamená Byť Džentlmenom Dneška?!

Čo znamená byť džentlmenom dneška? Ako by podľa vás mal vyzerať a správať sa dnešný džentlmen?!

Pôvodný džentlmen

Sto rokov dozadu bol džentlmen muž vysokého spoločenského postavenia a bohatstva. Podobný význam sa zachoval v slovníkoch dodnes. Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka je džentlmen ušľachtilý muž so vzorným spoločenským, rytierskym správaním, ktorý za každých okolností ostáva džentlmenom.

Ešte pôvodnejšia definícia: muž najnižšej vrstvy anglickej nižšej šľachty

Súčasná definícia: muž vybraného správania, chovajúci sa zdvorilo a čestne

Definícia moderného džentlmena 

Termín je trochu komplikovanejší. Poďme vrhnúť svetlo na to, prečo záleží na definícií moderného džentlmena.

Ak chce byť niekto džentlmenom, môže ním byť, ale nie je to cieľ, skôr cesta, niečo na čom človek sústavne pracuje.

Džentlmen:
 1. Je nedokonalý.

  Byť džentlmenom si nemusíme predstavovať ako nedosiahnuteľný ideál. Berie do úvahy základnú ľudskú povahu, a to, že každý deň robí chyby, rozhodnutia a úsudky. Džentlmen si o sebe nemyslí, že je perfektný, ale prevezme zodpovednosť za to, čo môže ovplyvniť – činy, znalosti, prístup ku svetu a celkové správanie.

 2. Má vysoký štandard.

  Vysoký štandard núti ľudí, aby robili veci najlepšie ako dokážu. Džentlmen očakáva vysoký štandard v kvalite, hodnotách a funkčnosti vecí, ktoré si kúpi až po veci, ktoré robí.

 3. Je dobre oblečený.

  Dobre oblečený muž je vhodne oblečený vzhľadom na ročné obdobie, príležitosť a jeho osobitý štýl. Dobre oblečený nie je pre neho otázkou peňazí, ale skôr starostlivo udržiavaných odevov a doplnkov založených na jeho prostriedkoch, príležitostiach a vkusu. Jeho šaty demonštrujú jeho uvedomenie akú majú šaty moc, vplyv na ľudí a akú úlohu zohrávajú v spoločnosti. Odevy používa na vyjadrenie rešpektu ku hosťovi, práci alebo hostiteľovi udalosti, ale jeho účelom nie je šokovať, vyvolať závisť alebo predvádzať sa. Dobre sa obliekať je pre neho česť, lebo oblečením vyjadruje svoju osobnosť a vkus.

 4. Má dobre spôsoby.

  S týmto súhlasíme so slovníkom. Džentlmen je zdvorilý, slušný a úctivý. Hovorí prosím a ďakujem. Počká si kým príde na neho rad a zaobchádza s ostatnými tak, ako by si želal aby sa správali k nemu. Je rovným komunikačným partnerom.

 5. Je nezaujatý.

  Neverí, že jeho názory a vedomosti sú kompletné a nespochybniteľné. Snaží sa učiť, je otvorený novým názorom, prijíma konštruktívnu kritiku a zlyhanie berie ako cestu k rastu a sebauvedomeniu. Džentlmen sa neháda, len pre to, aby mal pravdu, ale snaží sa vžiť do druhých ľudí a pochopiť ich pohľad na vec.

  džentlmenom

 6. Sa zaujíma a je informovaný.

  V tejto dobe je veľmi jednoduché zacykliť sa v režime spánok-práca-netflix a tak dokola. Ľudia nemajú čo zaujímavé povedať. Zaujímavý človek môže úspešne realizovať rozhovor o celej rade tém, zaujíma sa o svet okolo seba, ako funguje a aktívne sa snaží pracovať na svojich vedomostiach. Má koníčky a osobné záujmy, ktoré majú pre neho zmysel.

 7. Drží chlapské slovo.

  Jednoducho povedané, čo sľúbi tak to aj dodrží.

 8. Správa sa k ľuďom s rešpektom.

  Ku všetkým ľuďom – ženám, kolegom, nadriadeným a ľudom v službách. Odráža to džentlmenské presvedčenie, že všetci ľudia sú si rovní. Netvrdí, že ma viac či menej práv ako ľudia okolo neho. Je súcitný s tými, ktorí sú menej šťastní ako on. Neverí, že keď niekoho položí dole, tak ho to dostane na vrchol.

 9. Džentlmen pozná rozdiel medzi sebavedomým a aroganciou.

  Džentlmen verí v seba a svoje schopnosti nezávisle na ostatných ľuďoch. Arogantný človek musí stále vyhrať, aby sa cítil hodnotne.

 10. Džentlmen narába s mocou zámerne.

  S mocou prichádza aj zodpovednosť. V prípade, že je v pozícií moci, tak ju využíva účelne a nie sebecky. Nie kvôli pomste a vlastným osobným ziskom, a nie takým spôsobom, ktorý pošliapava práva druhých.

A prečo na tom všetkom záleží? Pretože byť džentlmenom nastavuje vysokú latku, ktorú sa snaží každý deň dosiahnuť. Ide o celoživotnú snahu v osobnom zdokonaľovaní, sebauvedomovaní a motivácie. Najväčší úspech je, keď vás za džentlmena považuje aj okolie.

Aj keď to všetko znie obdivuhodne, žiť denne podľa týchto ideálov môže byť výzva. Ak má človek zlú náladu, môže hovoriť alebo robiť veci, ktoré sú mimo jeho povahy. V takýchto chvíľach je dôležité, aby sa ospravedlnil ostatným ak to je úprimné, ľudia to príjmu. Viem o čom hovorím. Neraz som sa aj ja takto správal.

Moja každodenná džentlmenská cesta začala, keď som vytvoril Pravého Muža. Pravého Muža som začal, pretože som sa chcel podeliť o svoju vášeň ku klasickému štýlu a pomôcť mužom obliekať sa lepšie vďaka lepším informáciám.

Ak máš iný názor, alebo sa chceš podeliť o svoju skúsenosť zapoj sa do diskusie na Facebooku!

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *