Gentleman, gentlemana

O Identite Moderného Gentlemana

Tento text sa rodil veľmi dlho. Vyžadoval si viacročný zber skúseností, veľa rozhovorov, ale aj sebaspytovania, či vôbec mám právo čosi takéto napísať (odpoveď je asi jasná). V poslednom období som však čítal viacero článkov na tému „Kto je to moderný gentleman“. Absolútna väčšina z nich sa snažila navodiť dojem, že sa stačí zaodieť do obleku, zvoliť správny klobúk a naučiť sa pár pravidiel etikety, ktoré je možné ostentatívne vyhadzovať na obdiv a ohŕňať nosom nad tým, ak tomu nikto nerozumie. Inými slovami, správať sa ako rozmaznaný snob. To však nie sú a nikdy ani nebudú znaky gentlemana, ale prerasteného decka so záľubou v nasledovaní módnych trendov. Takže: Kto je to moderný gentleman?

Na túto otázku sa v skutočnosti nedá jednoznačne odpovedať. Každý z nás má unikátny mix vlastností, ktoré sú tak dobré/zlé, ako ich používame. Agresivita je dobrá, ak ju používame na obranu svojich blízkych, presadenie sa, a máme ju pod kontrolou. Rovnaká vlastnosť je však zlá, ak ju nedokážeme ovládať a ubližujeme tým, ktorí si to nezaslúžia. Skutočného gentlemana je ťažké definovať, no môžme ho popísať. Moderný gentleman je muž, ktorý sa vedome rozhodol byť aktívnym dobrým človekom. Zdôraznime slovo „muž“. V tomto kontexte totiž neznamená osobu s určitými pohlavnými znakmi, ale stav, do ktorého dospel chlapec.

Pri stavbe poriadneho domu je potrebné najskôr postaviť pevné základy. Rovnako to funguje so vzdelaním. Najskôr potrebujete získať základné vedomosti, prehľad, a na týchto znalostiach potom postavíte špecializáciu. Gentlemanstvo je také isté. Aby ste sa stali gentlemanom, najskôr sa musíte stať mužom. Znamená to prijať vlastnú zodpovednosť za stav svojho života aj svojho okolia. Hľadanie svojich chýb a ich postupné, namáhavé odstraňovanie. Znamená to nezneužívať svoju silu a skúsenosti voči slabším, ale snažiť sa pozdvihnúť ich aspoň na svoju úroveň. A za každých okolností si stáť za tým, čo hlásate – do dôsledkov. Nemajte obavy, život vám na to dopraje dosť príležitostí. Byť gentleman znamená nasadiť tomu všetkému elegantnú vyleštenú korunu.

Zrejme sa teraz pýtate, ako teda spoznáte, že ste muž. Nuž, nespoznáte. V minulosti existoval prakticky vo všetkých kultúrach prechodový rituál, ktorý dal celej spoločnosti najavo, že už mužom ste. Na to bolo treba vypilovať svoje schopnosti do tej miery, aby ste boli schopní splniť náročné skúšky. Dnes už niečo podobné nemáme. Občas síce zaznie, že na mužovi je jeho stav vidieť, to však, bohužiaľ, platí iba málokedy. Aj celkom nedávno som mal možnosť na jednej akcii vidieť chlapíka, ktorý pôsobil dojmom, že sa práve vrátil z turnusu v Iraku. Avšak hneď, ako sa mu na onej akcii vlastnou neopatrnosťou pokazila vec, na ktorú bol pyšný, začal vykrikovať ako malý chlapec a hádzať vinu na všetkých okolo, hoci si za jej zničenie mohol výlučne sám. Táto kratochvíľa mu pritom zabrala niekoľko hodín. To, páni, bolo decko s tvárou a telom muža. Ale stále iba decko.

Muža z vás vyformujú skúsenosti. Poznanie a nadhľad, ktoré z nich vzíde, z vás už urobia gentlemana. Zoceľte si telo, vzdelajte myseľ a skultúrnite ducha. Obrňte sa trpezlivosťou a disciplínou. Neustále sa snažte dozvedieť viac, dobehnúť ďalej, prekonať, čo sa zdá neprekonateľné. Nikdy a v ničom sa neuspokojte s plytkosťou, ktorá je dnes taká všadeprítomná. To z vás bude robiť moderného gentlemana.


Manners LogoSvet ženú vpred v istom období nové myšlienky, inokedy sa ľudstvo obracia do minulosti, aby v nej našlo pevnú pôdu pod nohami – tá sa s rýchlym spoločenským vývojom často stráca. Jednou z tých zabúdaných súčastí ľudstva je skutočné gentlemanstvo. Skutočné v tom, že sa netýka len obliekania a ovládania etikety, ale vyznačuje sa najmä morálnou konzistentnosťou, spôsobom uvažovania, sebadisciplínou, neustálnym zdokonaľovaním ducha aj tela či kultúrnou úrovňou.

Similar Posts

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *