| |

Obrana Legálne Držanou Zbraňou Proti Agresívnemu Útoku

Veľmi kontroverznou otázkou v streleckej komunite je obranná streľba a prístup k nej z hľadiska výcviku v obrannej streľbe. Táto otázka rozdeľuje túto komunitu do niekoľkých názorových smerov.

Väčšina streleckých inštruktorov sa zameriava a bazíruje na základných streleckých pravidlách ako sú rýchlosť (tasenia a prvého výstrelu), sila (dopadovej energie pri dopade na cieľ) a presnosť (detailných zásahov do presne vyšpecifikovaných zásahových zón).

Povedzme si teda pár základných poznatkov, prípadne štatistík a predpokladov, aby sme potvrdili alebo vyvrátili tento náhľad.

V prvom rade si treba uvedomiť, že hovoríme o obrannej streľbe v súlade so zákonom o zbraniach a strelive platným v SR, kde jednou z hlavných podmienok nosenia zbrane je skryté nosenie zbrane. Z toho princípu budeme vychádzať pri našom postupe uvažovania.

Ak nastane extrémna obranná situácia, v ktorej sa rozhodnete tasiť zbraň a použiť ju na svoju ochranu, musíte brať do úvahy dva základné faktory. Prvým faktorom je reakčný čas a druhým faktorom je následná rýchla realizácia tasenia a samotného výstrelu, pokiaľ sa rozhodnete stisnúť kohútik.

Reakčný čas…

Je v podstate čas, za ktorý si uvedomíte vlastné ohrozenie alebo ohrozenie svojich blízkych a následne vaše telo podvedome alebo na základe vášho impulzu reaguje tasením zbrane. Sú v tom zahrnuté všetky vnemy, aktuálna psychická situácia jednotlivca, jeho rozpoloženie a nálada.

Napríklad, že sedíte na kávičke alebo držíte svoje dve deti za ruky a ste na nákupoch v nákupnom centre, či len tak stojíte v zime v parku a kocháte sa okolím.

Teda reakčný čas zahŕňa všetky možné psychické vplyvy a vonkajšie vnemy, ktoré na vás v danej chvíli pôsobia.

Podľa psychologických štúdií a štatistík je reakčný čas na akýkoľvek podnet u špeciálne netrénovaného jedinca, ktorý od nás vyžaduje patričnú reakciu, minimálne dve sekundy.

Za tento čas si uvedomíme hrozbu a sme schopný začať na ňu reagovať. Ale tento reakčný čas neplatí pre každého. Veľmi záleží od povahových vlastnosti jednotlivca.

Najnižší reakčný čas okolo dvoch sekúnd na podnety majú ľudia, ktorí bývajú často nervózni až agresívni. Spravidla sa jedná o energických ľudí, ktorý bývajú stále v pohybe, musia niečo riešiť a hlavne to riešia hneď, kategoricky a niekedy až horúcou hlavou. Na vzniknuté ohrozenie reagujú energickou činnosťou a spravidla reagujú pohybom vpred, atakom alebo agresivitou, ktorá im v tomto prípade pomáha k rýchlosti.

Najpomalší reakčný čas, okolo 5 sekúnd, majú ľudia s kľudnou povahou, ustálení, spokojní so sebou a životom, ľudia, ktorí dlho premýšľajú nad problémami a sú hĺbaví a niekedy až flegmatickí …  Títo ľudia spravidla reagujú oveľa pomalšie a najčastejšie ústupom, útekom,  veľkou obavou a pomalým pohybom.

Ľudia, ktorí sú prevažne zasnení alebo im pri akejkoľvek činnosti všetko dlho trvá, môžu dokonca reagovať stuhnutím a nie sú schopní čokoľvek urobiť, takže reakčný čas sa im nedá vyhodnotiť.

Netreba vešať hlavu, ak ste sa spoznali v niektorej z hľadiska reakcie pomalšej skupiny. Je nutné si uvedomiť, aký ste typ a ako na vás bude pôsobiť situácia ohrozujúca váš život a na tom treba stavať a využiť to vo svoj prospech. Výcvik zameraný na váš typ povahy aj vám umožní efektívnu reakciu.

Niekto môže namietať,  že predsa dosahuje rýchle reakčné časy pri streľbe na strelnici a jeho reakcia bude iste iná ako tá, ktorú som uviedol.  Zabúda však na jednu základnú podmienku. Na strelnici sa sústredí pred streľbou na jeden cieľ. Rýchlo vytasiť, presne namieriť a vystreliť. Ruky ešte nie sú v pohybe a telo už má informáciu kam sa budú hýbať, kde majú čo chytiť a kedy stlačiť spúšť.

V reálnej situácii ohrozenia sa nebudete nikdy sústrediť na to, že máte okamžite vystreliť, ale na svoje okolie, svoje deti alebo kávičku alebo iné problémy, ktoré vás v danej chvíli trápia. Reagovať začnete zaznamenaním svojho ohrozenia. Ak ho teda zaznamenáte. Lebo ak nie, nestihnete urobiť NIČ.

Ak však zaznamenáte ohrozenie, ktoré nesmeruje na vás a vašich blízkych a útočník sa sústredí na niečo alebo niekoho iného, máte čas a môžete tasiť zbraň vo vami zvolenej príhodnej chvíli.  Vtedy budete rýchlejší, lebo útočník musí najprv zaznamenať vašu hrozbu a reagovať na ňu.

Rýchlosť tasenia…

Druhým podstatným faktorom je rýchlosť tasenia. Uvediem priemerný čas tasenia zbrane v súvislosti s vašim oblečením a umiestnením zbrane voči polohe vášho tela:

Oblečenie/ umiestnenie zbrane Na strane silnej ruky Na strane slabej ruky Vpredu na bruchu za opaskom Vzadu na chrbte za opaskom
Tričko(zbraň pod tričkom) 1,84 s 1,54 s 1,45 s 2,83 s
Tričko so zapnutou tenkou bundou(zbraň pod bundou na tričku) 1,85 s 1,54 s 1,45 s 2,85 s
Hrubá zimná bunda rozopnutá(zbraň pod bundou na tričku) 1,68 s 1,51 s 1,34 s 1,74 s
Hrubá zimná bunda zapnutá(zbraň pod bundou na tričku) 3,08 s 2,61 s 2,17 s 3,15 s

Zhrňme si to…

Pri agresívnom útoku na vás zareagujete a vytasíte zbraň za už spomínaný reakčný čas, čo je v ideálnom prípade 2 sekundy + čas tasenia. Povedzme, že máme ľahké oblečenie (tričko, mikina) a zbraň na strane slabej ruky, čo je tasenie za cca 1,54 s. Pri útoku na vás vaša reakcia a vytasenie zbrane za ideálnych podmienok bude za cca 3,54 s.

A aký rýchly bude útok?

Pre svoju potrebu som si zasa urobil malú štatistiku na cca 100 účastníkoch našich kurzov. Tí i bez vedomosti nejakých bojových umení, mali za úlohu z rôznych vzdialeností zaútočiť na stojacu osobu.

Tento „agresívny útok na obrancovu hlavu alebo krk“ realizovali z kľudovej polohy (ruky vedľa tela, mierne rozkročení). Tú sú priemerné výsledky ich útoku. Uvedomte si však, že trénovaný jedinec v bojových umeniach bude mať čas zásahu ešte rýchlejší:

Čas/vzdialenosť od obrancu 1 meter 3 metre 5 metrov
Čas zásahu osoby 0,74 s 1,52 s 2,52 s

Keďže útočník sa rozhodol už pred útokom a útočí bez varovania alebo nepredpokladane, je jasné, že pre neho žiadny reakčný čas neplatí. Tento nami nameraný čas teda môžeme považovať za konečný čas, za aký musíte reagovať na útok na vašu osobu pri vlastnej obrane.

Všimnite si teda nepomer časov. Pre obranu s reakciou 3,50-3,70 s a pre útok na vzdialenosť 5 metrov 2,52 s. Útočník je oveľa rýchlejší…

Čo z toho vyplýva?

Je jasné, že i napriek tomu, že ste na strelnici veľmi rýchly a presný, nemáte pri priamom ohrození na vašu osobu agresívnym útokom dostatok času vytasiť zbraň a pomocou nej sa brániť.

Teda prístup k výcviku obrannej streľby pomocou princípu rýchlosť, sila a presnosť nebude fungovať…

Aké je teda riešenie?

Iste ste prišli na neho sami… Riešenie je v pohybe a dynamike obrany. V prvotnej obrane pohybom a rukami voči prebiehajúcemu útoku a až následným tasením a prípadným využitím zbrane ako hrozby či výstrelu na ukončenie agresívneho útoku.

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že ak nosíte na svoju ochranu zbraň a nepoznáte aspoň jednoduchý základ boja zblízka, je vám vaša zbraň na nič. Pred použitím zbrane totiž potrebujete odkloniť útok na vaše telo alebo sa mu vyhnúť. Prípadne udržať útočníka na určitú vzdialenosť, pri ktorej môžete vytasiť zbraň.

Ak by útokom na vás bol neočakávaný výstrel z útočníkovej pištole, je bohužiaľ jasné, že ste boj prehrali.

Podľa môjho názoru pri obrannej streľbe zabudnite na streľbu dvoma rukami, streľbu z miesta prípadne streľbu na presne špecifikovaný bod na tele útočníka.

Budete totiž radi, ak budete v pohybe…

Budete radi, ak si rukami ochránite telo pred údermi a udržíte od seba útočníka aspoň na chvíľku jednou rukou, aby ste stihli druhou vytasiť zbraň…

Budete radi, ak sa trafíte v takejto situácii do tela útočníka  a nie ešte aby ste nejako precízne zamierili…

Ak máš iný názor, alebo sa chceš podeliť o svoju skúsenosť zapoj sa do diskusie na Facebooku!

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *